Mayo 22, 2013

Presidente Piera realiza importante anuncio en materia de Salud Dental en ltima Cuenta Pblica

Mayo 22, 2013

Presidente Piera realiza importante anuncio en materia de Salud Dental en ltima Cuenta Pblica

¡Compártelo!

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter

Iniciativa que ser enviada al Congreso implementar la libre eleccin con bonificacin del 40 por ciento por parte del Estado para nios beneficiarios mayores de 12 y menores de 18 en los grupos B, C y D de Fonasa, para tratamiento de obturacin y endodoncia dental.

Adems realiz un repaso por las principales obras de salud realizadas durante su gobierno, dentro de las cuales destacan la construccin de una gran infraestructura hospitalaria, el trmino de la lista de espera Auge y no Auge y la dotacin de ms mdicos especialistas a la red de salud pblica, entre otras.

Durante la ltima Cuenta Pblica de su gobierno, el Presidente Sebastin Piera anuncio que en las prximas semanas implementaremos la libre eleccin, con bonificacin del 40 por ciento por parte del Estado para nios beneficiarios mayores de 12 aos y menores de 18 en los grupos B, C y D de Fonasa, para tratamiento de obturacin y endodoncia dental.

Adems indic que se aumentar en 300 los dentistas con especializacin que atendern en la red pblica, lo que significar un gran paso adelante para aliviar el grave problema dental que afecta a nuestra poblacin.

Al respecto, el ministro de Salud, Jaime Maalich seal que era un gran anhelo para la ciudadana el incorporar las prestaciones dentales al arancel Fonasa Libre Eleccin y destac que con esta iniciativa se hace obligatorio para el mundo de las isapres, con lo que una gran cantidad de jvenes que queda cubierto, lo que es una gran noticia concluy.

Maalich tambin destac la consolidacin del postnatal de 6 meses, con la idea del bono para estimular que las familias tengan ms hijos.

Adems y en la misma lnea, el impulso a la natalidad en un pas que cuya natalidad decrece y que a travs de Fonasa podamos financiar el doble de tratamientos de fertilidad que estamos haciendo ahora. Subir de mil a 2 mil ahora es una esperanza para muchas parejas que han hecho un esfuerzo para tener nios y que ahora a travs de este programa, a travs de Fonasa lo van a poder hacer.

Red de Salud en Accin

Otro balance tuvo relacin con la infraestructura hospitalaria, donde el Presidente Piera indic que en los primeros 3 aos de este gobierno ya hemos inaugurado 19 hospitales, como los de Arica y Punta Arenas, algunos de los cuales fueron inaugurados en el gobierno anterior, adems tenemos 43 hospitales adicionales en plena construccin o por iniciar obras. Incluyendo los mega hospitales de La Florida y Maip. Con esto, durante este gobierno se construirn o iniciarn procesos, 62 nuevos hospitales, es decir, 6 veces ms que la dcada anterior.

En materia de salud primaria, se han construido 48 nuevos consultorios y estn en proceso 71 Centros de Salud Familiar adicionales, lo que permitir completar 119 nuevos consultorios y centros de salud familiar: con esta significativa inversin hemos puesto en marcha una verdadera Red de Salud en Accin al servicio de los chilenos afirm el Mandatario

Mdicos Especialistas

Para dotar a esta red de salud de los mdicos y especialistas necesarios, el Presidente aadi que hemos duplicados sus becas de formacin llegando hoy a casi mil mdicos formndose cada ao, lo que nos permitir contar con 3 mil nuevos mdicos especialistas particularmente en las regiones atendiendo en la red de salud pblica.

Finalmente el presidente Piera destac la vacunacin contra la meningitis W-135 y pidi al Congreso, la pronta aprobacin de la ley que mejora nuestro sistema de isapre y tambin de la ley de frmacos.

Síguenos en redes sociales